Umowa o współpracy z Columbus Energy Spółka Akcyjna

Dnia 24 kwietnia 2019 roku została popisana ramowa  umowa o współpracy  pomiędzy Columbus Energy Spółka Akcyjna  a Centrum Fotowoltaiki Akademii Górniczo - Hutniczej.

Umowa z Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu

Dnia 19 lipca  2019 roku została popisana umowa pomiędzy Centrum Badań i Rozwoju Technologii  dla Przemysłu a Centrum Fotowoltaiki Akademii Górniczo - Hutniczej.

Umowa o współpracy z Wydziałem Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

Dnia 2 kwietnia 2019 roku została popisana umowa pomiędzy Wydziałem Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie  a Centrum Fotowoltaiki Akademii Górniczo - Hutniczej.

Uchwała 73/2015

Uchwała nr 73/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie opinii Senatu o powołaniu przez Rektora jednostki powołanej pod nazwą Centrum Fotowoltaiki CF. 

Uchwała 99/2015

Uchwała nr 99/2015 Senatu AGH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie opinii o powołaniu przez Rektora Dyrektora Centrum Fotowoltaiki CF

Ankieta

 

 

Ankieta dla Dziekanów Wydziałów.

 

Wyniki ankiety.