Raporty z wystaw fotowoltaiki

Decyzja JM Rektora AGH

 

Decyzją JM Rektora AGH zostało utworzone na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Centrum Fotowoltaiki (CF) jako jednostka pozawydziałowa działająca w strukturze Centrum Energetyki. CF ma charakter otwarty dla wszystkich jednostek AGH i współpracujących z uczelnią instytucji i firm partnerskich.

Obszar działalności CE obejmuje szeroko rozumiane fotowoltaiczne źródła energii, w tym między innymi: technologię wytwarzania ogniw, interfejsy energoelektroniczne, zasobniki energii, integrację źródeł fotowoltaicznych z siecią elektroenergetyczna i odbiornikami energii (projektowanie elektrowni fotowoltaicznych i hybrydowych, warunki techniczne przyłączenia, monitoring, jakość dostawy energii, sterowanie, bilansowanie fizyczne i handlowe, prognozowanie generacji, normalizacja, itp.).

 

Zasadniczymi zadaniami CF są między innymi:

 

1.       Rozwój wiedzy w obszarze szeroko rozumianej energetyki fotowoltaicznej, promowanie tej tematyki w AGH

2.       Integracja istniejącego potencjału badawczego AGH oraz pełniejsze jego wykorzystanie i rozbudowa poprzez inicjowanie i koordynowanie prac związanych z tworzeniem i zarządzaniem infrastrukturą badawczą

3.       Inicjowanie, przygotowanie oraz kreowanie warunków do aplikowania i realizacji projektów badawczych, rozwojowych I wdrożeniowych przy aktywnym udziale podmiotów gospodarczych zainteresowanych innowacyjnymi projektami i technologiami oraz ich późniejszym gospodarczym wykorzystaniem.

4.       Prezentowanie w kraju i zagranicą osiągnięć badawczych AGH w dziedzinie fotowoltaiki.

5.       Organizowanie kontaktów badawczych i biznesowych z centrami fotowoltaicznymi oraz producentami i użytkownikami fotowoltaiki.

 

Swoje zadania CF realizuje w szczególności poprzez:

 

1.       Kreację, koordynację i realizację projektów badawczych oraz badawczo – rozwojowych i wdrożeniowych z zakresu fotowoltaiki we współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi ośrodkami badawczymi i podmiotami gospodarczymi

2.       Inspirowanie i kreacja publikacji naukowych z obszaru fotowoltaiki

3.       Stałe monitorowanie potencjału AGH w dziedzinie fotowoltaiki

4.       Realizację badań i prac rozwojowych na rzecz i zlecenie przedsiębiorstw

5.       Zarządzanie zasobami technicznymi i kadrowymi dedykowanymi do realizacji projektów z obszaru fotowoltaiki

6.       Strategiczne projektowanie i wdrażanie kierunków kooperacji naukowej, biznesowej i dydaktycznej z zakresu fotowoltaiki

7.       Nawiązywanie współpracy krajowej i międzynarodowej w obszarze fotowoltaiki

8.       Monitoring, poszukiwanie i pozyskiwanie źródeł zewnętrznego finansowania przedsięwzięć z obszaru fotowoltaiki w tym ze środków pomocowych

9.       Promocję działań i osiągnięć AGH z zakresu fotowoltaiki

10.    Współpracę z uczelniami i instytutami badawczymi oraz organizacjami działającymi na rzecz rozwoju fotowltaiki

Współpracę z przemysłem z branży: energetycznej, hutniczej, lotniczej, maszynowej, motoryzacyjnej, chemicznej, elektronicznej, oraz produkcji paneli i materiałów dla fotowoltaiki