Centrum Fotowoltaiki

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

budynek B-1, pok. 117

tel. 12 617-28-01

fax. 12 633-22-84

office@cpv.agh.edu.pl